Често задавани въпроси за инфрачервени панели за отопление

Интересни факти за инфрачервеното отопление и инфрачервени панели.


Какво е инфрачервено лъчение?

Инфрачервено (infrared – под червено – след червено)лъчение или инфрачервени (топлиннилъчи – (намиращи се след червената област на спектъра), представлява електромагнитно излъчване, породено от отделянето на фотони от възбудени йони или атоми при промяната на енергетичните им нива от по-високи към по-ниски. Дължината на инфрачервените вълни варира от 0,7 до 350 μm, в електромагнитния спектър те заемат мястото от края на червената зона на видимата светлина до микро-вълновото лъчение. Различната дължина на инфрачервените вълни се обуславя от температурата на излъчващото тяло. Колкото температурата на излъчващия обект е по-голяма, толкова по-малка (къса) е дължината на топлинните вълни и интензитетът им е по-висок и колкото температурата на излъчващия обект е по-малка, толкова по-дълга е дължината на вълните и съответно, интензитетът е по-нисък. Т.е. температурата на излъчващото тяло е обратно пропорционална на дължината на вълната. В близост до тела с висока температура, основните обекти излъчващи инфраред лъчение, човешката кожа усеща силно изразен топлинен ефект благодарение на инфрачервените лъчи, оттам идва и най-често срещаното им наименование – топлинни лъчи. Всяко тяло (обект) с температура по-висока от абсолютната нула (-273,15 С), излъчва инфрачервени вълни. Основният и най-голям обект излъчващ инфрачервено лъчение е Слънцето.


В коя част на спектъра излъчват инфрачервените панели Редсън?

Нашите инфрачервени отоплителни панели излъчват в дълговълновия спектър (IR-C) на инфрачервеното лъчение, дължината на вълната е в рамките на (8-15)µm – (микрона). По принцип инфрачервените лъчи са безвредни за човека, не ги бъркайте с ултравиолетовите или микровълновите. Инфрачервеният спектър се разделя на следните подобласти:

 • Близка инфрачервена: от 0.7 до 1.0 микрона;
 • Късовълнова инфрачервена: от 1.0 до 3.0 микрона;
 • Средно-вълнова инфрачервена: от 3 до 5 микрона;
 • Дълговълнова инфрачервена: от 8 до 12 или от 7 до 14 микрона;
 • Много дълго-вълнова инфрачервена: от 12 до 30 микрона;

Какъв е принципа на действие?

Използването на карбон-графит-полиамид панел като нагревател позволява преобразуването на електрическата енергия в инфрачервена енергия(лъчение/топлина). Електрическата енергия възбужда въглеродните атоми и в следствие на това те излъчват инфрачервено лъчение. Инфрачервеното излъчване се дължи на изпускането на фотони от възбудени атоми или йони при преминаването им на по-ниски енергетични нива. Повече за принципа на инфрачервеното отопление.


Опасни ли са инфрачервените лъчи?

Лъчите на видимия спектър и инфрачервените лъчи не предизвикват вредни ефекти върху живите организми. Инфрачервените лъчи затоплят Земята от зората на нейното сътворение, от раждането на Слънцето – инфрачервеното лъчение е навсякъде в нашата система.


Защо инфрачервените панели от Редсън са по-икономични от другите конвенционални уреди за отопление?

Икономията идва основно от факта, че инфрачервените уреди за отопление загряват първо и основно твърдите тела/обекти (стени, под, мебели, хора и други) и след като те се загреят – отдават топлина на въздуха. Затова при отопление с инфрачервени уреди въздуха е една идея по-хладен от заобикалящите го повърхности и обекти. Също така, усещането за топлина с инфрачервено отопление се постига при 2-3°C по-ниска температура на въздуха. Панелите от Редсън упражняват и конвенционално затопляне, но то е в пренебрежими рамки. Основното затопляне се извършва посредством инфрачервено лъчение.

В другия случай, отоплението с конвенционални, конвекторни отоплители, като: радиатори, вентилаторни печки, електрически радиатори, маслени радиатори, климатици и др. затоплят първо и основно въздуха и той от своя страна отдава температурата си на околните твърди тела. Те също излъчват инфрачервено лъчение, но то е в пренебрежими стойности. При този тип отопление се получава по-голяма разлика в температурата близо до пода и тази близо до тавана, в рамките на 4-5°C, докато с инфрачервеното отопление разликата е 1-2°C. Повече за ползите от използването на инфрачервено отопление.


Колко вата отоплителна мощност са ми необходими за “X” квадрата?

Всичко зависи от условията (параметрите, особеностите) на Вашето помещение. Колкото по-добри са характеристиките, толкова по-малко отоплителна мощност ще Ви е необходима. Положителни фактори са дебела ВЪНШНА изолация (7-8-10 см стиропор, неопор или в най-добрия случай каменна вата), изолирани под и таван, по-горен етаж, PVC-дограма (5-7 камерна), стъклопакет (2-3 слоен, наличие на К стъкло), южно изложение, дебела външна стена, по-малко външни стени,  тухлена постройка и други. При подобни условия панел от Редсън с мощност 800W, може да затопли помещение с големина до 20м2, при височина на тавана 2.50м. Имаме реални случаи за отопление на 30 м2 с един панел с мощност 950W.

Колкото Вашите особености на помещението са по-далеч от посочените по-горе, от толкова повече отоплителна мощност ще се нуждаете. Това важи за всички видове отопление.

Затова Ви съветваме да подадете запитване за оферта, в която ще Ви предложим необходимата мощност за отопление на Вашето помещение, като отбележим всичките му специфични особености.


Каква ще бъде месечната ми сметка за електроенергия?

При правилно изчисление на необходимите Ви ватове за отопление, нужното време за работа за едно денонощие на инфрачервени отоплителни панели от Редсън е от 8-12 часа (за най-студеното време от годината). Така всеки може да изчисли своята приблизителна месечна сметка, като зададе в нашия “калкулатор за консумация на енергия“.

– в полето за „помещение 1“ – 1000W=1kW; – в полето за „часове употреба“ – 10 часа/денонощие се получава месечна сметка 48,00 лева. Друг вариант за изчисление е следната формула: Х(kW)*Y(h/d)*Z(d)*0,16(lv/kW)= А (lv/m), където: –  Х(kW) – мощността в kW; –  Y(h/d) – часове работа на денонощие – при правилно изчисляване на необходимата мощност, необходимите часове за работа са от 8-12 на денонощие; –  Z(d) – дни в месеца; –  0,16(lv/kW) – средна цена на ел. енергия в България; –  А (lv/m) – приблизителна месечна сметка.


Какви са по произход панелите?

Панелите от Редсън са директен внос от Австрия, Виена, фирма Innovega Handels GmbH.


Колко е гаранцията на панелите от Редсън?

Гаранционният срок на инфрачервени панели за отопление от Редсън е 5 години. Като правило ние казваме, че ако един панел работи 10 минути, то той ще работи без проблем поне 10 години. В периода на гаранция, ако има дефектирал панел, ние го заменяме с нов. Експлоатационният период на панелите Редсън е до 100 000 часа работа, което пазпределено във времето по продължителност на отоплителния сезон, часове работа на денонощие и т.н. е период от 30-40 години.


Какви сертификати и стандарти за качество са покрили панелите Редсън?

Европейски стандарти и сертификати за качество на инфрачервени панели от Редсън.


Колко време е необходимо на панелите да достигнат пълна мощност?

Времето за достигане на максимална температура на панелите Редсън е 10-15 минути (в зависимост от модела). Времето за неговото пълно изстиване е  до 20-25 минути, през този период панела продължава да отоплява.  Температурата на повърхността, която се достига от нашите отоплителни панели е от 80-120 С (в зависимост от модела).Времето за затопляне на определено помещение зависи от неговите характерни особености, но варира от 2 часа до един- два дни. Тъй като твърдите обекти/предмети/повърхности се загряват много по-бавно, в сравнение с въздуха времето за първоначално затопляне е малко повече. Но както бавно се загряват, така и много по-бавно изстиват, т.е. акумулират много повече топлина и я отдават много по-дълго във времето, отколкото въздуха.


Могат ли панелите от Редсън да работят без наличие на термостат?

Да, разбира се могат да работят без термостат. Ние препоръчваме употребата на термостат, поради факта, че така ще успеете да контролирате работата на панелите и ще осъществите огромна икономия на ел. енергия, респективно – пари. Както по-горе сме описали, че при правилно изчисление на нужната отоплителна мощност, необходимите часове работа за денонощие са от 8-12 часа, това е изчислено при наличие на термостат, който да контролира работата на панелите. Ако няма термостат, панела ще работи почти постоянно, ще спира работа от време на време, защитавайки се от прегряване, благодарение на инсталирания в него сензор за самозащита. При липса на термостат панела ще работи около 20-22 часа на денонощие, спиращ работа понякога за самозащита. Според нашите изчисления, вложените средства за термостат се възвръщат в рамките на 2-3 месеца ( в зависимост от вида термостат).


Могат ли да се получат изгаряния при допир?

Не, при допир в рамките на 2-3 секунди до предната отоплителна повърхност на панелите няма опасност от изгаряне. Наличието на слой висококачествена епоксидна смола върху предната повърхност, предотвратява опасността от изгаряне при кратковременен допир.


Лесно ли се монтират панелите Редсън?

Да, монтирането е изключително лесно и отнема около 5 минути. Към комплекта на всеки панел има шаблон подпомагащ позиционирането и монтажа му. Предоставяме подробно упътване за монтажа и правилното позициониране на панелите, за да достигнат максимума на отоплителната си мощност.

Вариантите за монтиране варират в множество възможности. Панелите могат да бъдат позиционирани хоризонтално, вертикално или под определен ъгъл на стената. Тези варианти се отнасят също така и при монтаж на тавана. Могат да са под ъгъл спрямо пода или стените всичко опира до Вашето въображение. С помощта на елегантните алуминиеви крачета, които предлагаме, отоплителният панел става мобилен и можете да го местите от стая в стая.


Какви са плюсовете на инфрачервеното отопление и панелите Редсън?

Икономически:

Първоначалната инвестиция и монтаж на Редсън инфрачервени отоплителни панели е минимална в сравнение с конвенционалните системи за отопление. Тъй като нашите инфрачервени системи не се нуждаят от поддръжка или подмяна на части, не се налагат допълнителни разходи.

Насочени към бъдещето:

Чрез своят изключително – тънък дизайн (25 мм) Redsun инфрачервени отоплителни панели не заемат голямо пространство и могат да бъдат поставени без да се забелязват особено на почти всяка стена или таван. Необходим е само един кабел за електрозахранване и термостат, с който да се регулира стайната температура и да се постигне добра енергийната ефективност. Модерният и ориентиран към бъдещето дизайн ви помага да се насладите на нови възможности за интериорен дизайн в комбинация с най-новите технологии. Освен, че е много ефективен начин на отопление, инфрачервеното отопление премахва влагата и мухъла по стените и създава напълно нов и приятен микроклимат в стаята.

Здравословни:

Чрез приятно затоплени стени и предмети, усещането за топлина се постига с по-ниски температури на помещенията, отколкото сме свикнали да има, когато отоплението е с конвенционална отоплителна система. По-ниската температура в помещението не изсушава въздуха, като по този начин увеличава влажността в помещението. Това помага да не изсъхва нашата лигавица, която е естествена защита срещу болести като настинка.


Лечебно действие на инфрачервените лъчи:

 • високо кръвно налягане, хипотония – подобряват кръвообръщението и го стабилизират;
 • болки в гърба, хронични болки в мускулите, шипове;
 • бронхити, тонзилити, астма;
 • простудни заболявания, отслабване и изтощение на организма;
 • възпаление на уши, нов, гърло;
 • артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии, шипове;
 • облекчават работата на бъбреците;
 • стрес.

Екологични:

Енергийна ефективност около 98% дава възможност да се използва почти цялата енергия, която се влага в системата за отопление. Това е значително подобрение в сравнение с енергийната ефективност на конвенционалните системи за отопление, която е около 50-70%. Redsun инфрачервени отоплителни панели са класифицирани с ниско съдържание на електромагнитно замърсяване (IGEF) и не произвеждат никакви въглеродни емисии.


Къде могат да бъдат използвани инфрачервени отоплителни панели Редсън?

Могат да се използват за отопление на апартаменти, фамилни къщи, офиси, магазини, отделни помещения, бани – притежаването на стандарт IP 54, дава възможността за безпроблемна употреба на нашите отоплителни панели в мокри и помещения с висока влажност. Могат да се използват за зонално отопление, на отделни работни места или площи с повишена циркулация на хора, докато отоплението на цяло промишлено помещение би изисквало огромни отоплителни мощности. Областите на приложение на нашите отоплителни панели е почти неограничено.


От къде могат да бъдат закупени?

Инфрачервените отоплителни панели Редсън могат да бъдат закупени от:

 • нашия офис-магазин на адрес – гр. София ул. Тракия №41 (под моста Чавдар)
 • от нашите патньори публикувани в сайта ни;
 • доставени до Ваш адрес чрез куриер, за цяла България;
 • доставени безплатно до най-близкия до Вас офис на куриера, с който работим, за цяла България.

За получаването на отговори, незасегнати в този раздел, моля задайте Вашите въпроса, чрез съответната форма за запитване.


Могат ли да се закупят уредите на лизинг?

Да. Предлагаме лизинг за всички наши продукти. Лизинговите договори могат да бъдат направени в нашия магазин. За повече информация се свържете с нас.


6 thoughts on “FAQ Infrared Panels

 1. Здравейте, Мариела!

  Благодарим за интереса към нашия сайт и към инфрачервените отоплители, които предлагаме!
  Всяка помещение / сграда имат своите особености, които са изклютелно важни при определяне на необходимите ви мощности.

  За да ни запознаете с тези детайли, можете да използвате някой от следните методи :

  • Форма за запитване от сайта :
  https://www.redsun.bg/offer-request-form/

  • По телфона :
  0887643128

  • Електронна поща
  office@redsun.bg

  Екипът на Редсън Ви пожелава приятен ден!

 2. Здравейте,
  може ли да ми изислите, колко ще ми струва покупка на такива панели, за 5 стаи и две бани.
  Приблизтелна цена за белите панели. Освен панелите, какво е нужно за изгражданетои на такава система за отопление?

  • Здравейте, Мариела!

   Благодарим за интереса към нашия сайт и към инфрачервените отоплители, които предлагаме!
   Всяка помещение / сграда имат своите особености, които са изклютелно важни при определяне на необходимите ви мощности.

   За да ни запознаете с тези детайли, можете да използвате някой от следните методи :

   • Форма за запитване от сайта :
   https://www.redsun.bg/offer-request-form/

   • По телфона :
   0887643128

   • Електронна поща
   office@redsun.bg

   Екипът на Редсън Ви пожелава приятен ден!

 3. Thanks for the great article. I enjoyed. I am using the electric tankless water heater since last years and they are suitable for my mobile home. Your article will help the newbies to choose the right type and size of tankless water heater.

  • Експлоатационният живот на инфрачервените панели за отопление е около 100 000 часа работа. Което приравнено към продължителност на отоплителен сезон в България и средно часове работа на денонощие е около 25 – 30 години.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.