Принцип на инфрачервено отопление

Принципът на работа на инфрачервеното отопление е вдъхновен от природата – Слънцето


Инфрачервените лъчи в състава на слънчевото излъчване и определеното отстояние на планетата Земя от него, дават възможността за съществуване на живот на нашата планета. Топлината, която усещаме от слънчевата светлина, както и  в близост до камина или печка, е благодарение на инфрачервено лъчение.

Принцип на Слънчево отопление

В зимен ден, студеното време не ни притеснява, щом топлите слънчеви лъчи ни огряват директно и ни затоплят приятно.  Инфрачервеното лъчение преодолява разстоянието между Слънцето и Земята с малки загуби и се превръща в топлина веднага щом срещне твърда повърхност. Противно на действието на UV или рентгеновите лъчи, дълго-вълновото инфрачервено лъчение – “C диапазон”, има положително въздействие върху здравето на хората.

Тъй като тялото, по-точно кожата ни, поглъща инфрачервените лъчи директно, тя веднага създава усещане за топлина. В резултат на този ефект, при помещения/стаи отоплявани с инфрачервени уреди, комфорта за топлина се усеща при температура с поне  2°C по-ниска от помещения конвенционално отоплявани. Това води до значително намаляване потреблението и разходите на енергия за отопление. Един градус по-ниска необходима температура, намалява разходите за ток с около 15%.

Принципна схема на действие на конвенционално и инфрачервено отопление

Конвенционалните системи за отопление (радиатори, конвектори, климатици, духалки и др.), топлят помещението на принципа на конвекцията.

Отоплителните тела с конвенционален принцип на отопление, загряват въздуха, той става по лек и се издига към тавана, където по-студената повърхност на тавана го охлажда, той става по-тежък и отново се придвижва надолу до пода на стаята. Този цикъл се повтаря и предизвиква циркулация на въздуха в помещението, причиняваща неприятни разлики между температурата на въздуха от пода до тавана, както и разпространение на прах, дим, шум, миризма и емисии на CO2. Като резултат от по-ниските температури при пода на помещението се получава неприятният ефект – “студени крака” , което принуждава да се повиши температурата в помещението, респективно да се увеличи работата на отоплителните уреди, от там и повишаване на месечната сметка за ток. Повишаването на средната температура в помещението води до изсушаване на въздуха в стаята. Конвенционалните отоплителни системи губят значително количество енергия (топлина) при преноса на топлината от уреда който я генерира, до помещението в което ще се употреби. В повечето случай е необходима тръбна инсталация за пренасянето на затоплената вода от котела, камината, печката и др., до радиатора който ще топли помещението. Колкото по-дълга е тази тръбна система, толкова по-големи са загубите на топлинна енергия. Конвекторни уреди, използващи въздуха за пренос на топлината образуват силни въздушни течения, които сами по себе си изискват по-висока стайна температура за чувство на комфортна топлина. При отопление с климатик, духалка или конвекторен радиатор, усещането за топлинен комфорт е при 25°С-26°С. В повечето случаи датчика за температура при климатиците е високо горе във вътрешното тяло, което допълнително изисква зададена по-висока температура, защото както знаем топлото се движи нагоре. В такъв случай, ако средната стайна температура трябва да е 23°С-24°С, на климатика трябва да е зададена 28°С-29°С.

Също както Слънцето, инфрачервените панели за отопление от Redsun, излъчват невидими инфрачервени лъчи, които директно затоплят твърдите обектите (под, стени, мебели, предмети, и т.н.) и телата в стаята.

Инфрачервени панели за отопление - икономична серия

Излъчваната инфрачервена енергия достига директно до хората и предметите със скоростта на светлината, без да използва въздуха за транспортиране на топлината, от там почти никакви загуби при транспортирането й. Тези обекти абсорбират и отразяват инфрачервената енергията, затоплят се лъчисто и отдават акумулираната температура на въздуха в помещението докато се постигне равномерна температура в цялото помещение. Твърдите и по-плътни тела и обекти се загряват малко по-бавно отколкото въздуха, но и много по-бавно изстиват. Първоначалното затопляне на плътните обекти може да отнеме до 1-2 дни, но след това нужното време на работата на инфрачервените панели значително намалява, тъй като твърдите повърхности са затоплени и въздухът в помещението се загрява много лесно и бързо. Вече затоплени лъчисто, всички плътни повърхности в помещението играят ролята на нагревател (отоплител). Въздухът остава с почти еднаква температура по цялата височина на помещението, разликата между температурите при пода и при тавана е в рамките на 2°С-3°С и ефектът “студени крака” намалява до нула.  Най-добра ефективност от отопление с инфрачервени панели се регистрира при монтажа им на тавана в съответното помещение. При монтаж на тавана лъчистият инфрачервен уред има пълна “видимост” към цялото помещение, затопля основно пода и той от своя страна затопля въздуха от долу нагоре, по този начин, помещението е все едно с подово отопление. На всеки му е приятно да стъпва по приятно затоплен под. След проветряване на помещение отоплявано с инфрачервени радиатори, връщането на желаната стайна температура става значително по-бързо, поради факта че всички повърхности в помещението са топли и тъй като въздуха се затопля много лесно и бързо, са нужни само около 10-15 минути. Благодарение на факта, че повърхността на предметите, обектите и телата в стаята е с около 1°С по-висока температура от тази на въздуха в помещението, възможността заобразуване на конденз и мухъл в помещението, драстично намалява. Няма нужда от тръбни инсталации, помпи, клапани, въздухопроводи, филтри, външно тяло и всичко друго свързано с конвенционалните уреди за отопление.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.