Термопомпа – отопление, охлаждане и топла вода в едно

Максимална ефективност с минимални сметки. Цялостно решение за нуждите на дома ви. До 70% по-ниски сметки за отопление, охлаждане и топла вода. Термопомпа – енергията е навсякъде, просто трябва да си я вземем!

Как работят различните видове термопомпи

Видове термопомпи: 1.Въздух-вода 2.Вода-вода 3. Земя-вода

 Средно време за четене: около 4 минути 🙂


Защо да изберем термопомпена система за дома си?

Термопомпите са едни от най-добрите възможни варианти, за осигуряването на отопление, охлаждане и топла вода за един дом. България със своя умерен климат, дава възможността за максимално ефективна работа на термопомпените системи, в частност (въздух-вода). Термопомпите използват електричество за работата си, а част от това електричество е от възобновяеми източници, това ги прави изключително природо съобразен начин за отопление и охлаждане.

Високата ефективност на термопомпата се доказва от факта, че при консумиран 1 kW електроенергия, помпата генерира между 3-8 kW (в зависимост от вида и качеството на изпълнение) топлинна енергия за отопление. Тази ефективност се представя, чрез СОР (коефициен на трансформация), добрите термопомпени системи работят при СОР около 4-6.

В сравнение с тях:
Обикновени отоплителни уреди – СОР 1.0
Газови котлета – СОР около 0.85
Котлета на дърва и въглища – СОР около 0.70

Сравнена с всички други отоплителни системи, термопомпата е най-енергийно ефективна и най-евтина при работа, респективно с най-ниски месечни сметки. Термопомпените системи дават възможността за икономии от 70% от месечната сметка, което въобще не са малко пари. Пречистват въздуха в дома, работят чисто и ефективно и ви дават допълнително свободно време, което биха ви отнели други отоплителни системи на дърва, въглища, пелети и др.

Дават  възможността за оптимален контрол на работата им, посредством стайни термостати или онлайн контрол, чрез приложения. Термопомпата ви дава изключителна сигурост, тъй като няма никакъв горящ огън и никакви горещи повърхности, които могат да причинят изгаряния на деца и възрастни. Само термопомпата може да ви даде охлаждане през лятото, докато системите на дърва, въглища, газ и пелети нямат тази възможност.

И все пак, какво е термопомпа?

Термопомпата е устройство, което взима (краде) топлинна енергия от източник на топлина и я траспортира до краен топлоотдаващ обект/уред. Термопомпите са проектирани да движат термалната енергия обратно на естествената посока на движение на топлинния поток, чрез абсорбиране на топлина от студено пространство и освобождаването й в по-топло такова.

Термопомпата използва определено количество външна енергия, за да извърши работата по прехвърлянето на енергия от топлинния източник до радиатор (топлоотдаващото тяло). Познат пример за термопомпи са климатикът и хладилникът, а терминът термопомпа е по-общ и се отнася за много ОВК системи, използвани за отопление или охлаждане на помещения и сгради.

Термопомпите извличат топлина от по-студения външен въздух или земята и транспортират тази енергия в помещенията за отопление. 

В режим на отопление, термопомпите са от 3 до 8 пъти по-ефективни от колкото обикновените електрически уреди за отопление. Цената за изграждане на една термопомпена инсталация е естествено по-висока, от колкото цената за обикновени електриески радиатори. Но времето за възвръщане на инвестицията е изключително кратко и икономията, която генерира в дългосрочен план си заслужават всеки лев.

Как работи термопомпата.

Термопомпа - принцип на работа

Термопомпа – принцип на работа

Термопомпите се възползват от физичните свойства, изпарение и кондензация на летливите газове – по-известни като хладилен агент (фреон). Термопомпата компресира хладилния агент, за да го направи по-топъл в режим на отопление и освобождава налягането в режим на охлаждане.

Работният флуид в неговото газообразно състояние се компресира и циркулира в системата посредством компресор. След изхода на компресора, където хладилният агент е в газообразно състояние с висока температура  и високо налягане отива в топлообменника, където се охлажда и кондензира във вид на течност с умерена температура и високо налягане. Кондензиралият фреон, се насочва към ТРВ (терморегулиращ вентил) след преминаването през ТРВ, хладилният агент е с ниско налягане и ниска температура. След това отива в друг топлообменик – наречен изпарител, в който течният фреон поглъща топлина от околната среда и започва да се изпарява. След това хладилният агент се връща на входа на компресора и цикълът се повтаря.

От голяма важност е фреонът да достигне значително високи температури, когато е компресиран, за да може да освободи повече топлина през кондензационния топлообменник. Също така е важно хладилният агент да достигне значително ниски температури, за да позволи разширение и да поеме повече топлина от студената околната среда, чрез изпарителния топлообменник. За различните температурни условия е възможно използването на различни видове хладилни агенти.

Какви са видовете термопомпи?

Видовете термопомпи се разделят на база източника на топлинна енергия [средата от която черпи(краде) енергия]. По принцип всички топлинни източници за термопомпите, трябва да бъдат с по-ниска температура от тази на помещенията за отопление. Най-често термопомпите добиват топлина от въздуха, водата и земята.


Термопомпа въздух-вода

Как работи термопомпа въздух-вода

Как работи термопомпа въздух-вода

Най-масовият и евтин вид термопомпена система е с топлоизточник околния външен въздух. Термопомпите с топлоизточник – въздух са относително лесни за инсталация и с най-ниска цена за придобиване, спрямо другите термопомпени системи. В зависимост от температурата на външния въздух, СОР (коефициентът на трансформация) може да варира от 2.5 до 5. Средно годишният коефициент е 3 – 3.5, като някой по-специализирани модели, могат да го надвишат значително.

 

 

 


Термопомпа вода-вода

Как работи термопомпата вода-вода

Как работи термопомпата вода-вода

Друг източник на топлинна енергия за термопомпите е водата, близки реки, сондажи за вода, кладенци и понякога дори битови отпадни води (оползотворява се топлината на отпадната вода), която почти винаги е с по-висока температура от околната среда през зимата. И все пак с по-ниска температура от колкото в помещенията за отопление. Термопомпите с топлоизточник вода, обикновено имат по-висок коефициент от термопомпите с топлоизточник въздух. Това идва от факта, че земята и подземните води, от които се осигурява топлината са с относително постоянна температура през цялата година, на дълбочина от 8-10м.

 

 

 


Термопомпи земя-вода

Как работи термопомпата земя-вода

Как работи термопомпата земя-вода

Вариациите в стойностите на температурата под земята са много малки – средно годишните разлики са 2-3 градуса. Тази сравнително постоянна температура води до високия коефициент на ефективност на термопомпените системи земя-вода. Добре монтираните и настроени термопомпи „земя“ имат COP от 4 до 8. Стойностите на СОР-а варират минимално през целия отоплителен сезон. Естествено този висок коефициент на трансформация има своята цена и термопомпите „земя“ са доста по-скъпи за инсталация. Тази по-висока цена е продиктувана от необходимостта от сондажи или за изкопаването на терен с голяма площ, за хоризонтално монтиране на тръбна серпентина, в която циркулира работният флуид.

Топлината добита от земята в повечето случаи е складирана слънчева топлина и не трябва да се бърка с директната геотермална енергия, въпреки че тя допренася в малка част, за общата добита топлинна енергия.

Чистата геотермална топлина, когато се използва за отопление, изисква само циркулационна помпа, но не и термопомпа, защото при тази технология температурата на земята е по-висока от тази на помещенията за отопление и тогава геотермалната технология става обикновено конвенционално отопление.

 


Направи Запитване за Термопомпа за Твоя Дом!

Опиши стаите...

Опиши стаите...

2 thoughts on “Термопомпи

  1. Интересувам се от ориентировъчна цена на система за отопление и охлаждане с вкопана серпентина в земята.

    • Здарвейте г-н Тонев, моля попълнете въпросника за термопомпи и ни го изпратете, за да изчислим нуждите на Вашия дом и да можем да Ви дадем ориентировъчна цена.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Scroll Up
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE