Индустриални инфрачервени системи за отопление

Иновативни и високо енергийно ефективни инфрачервени отоплителни системи за индустрията

Инфрачервените газови системи за отопление на Kübler, представяни в България от Редсън, усъвършенствани до ниво на най-ефективни решения, са гарант за стабилна топлинна мощност с висока продуктивност, с възможност за до 50% енергийно спестяване както и лесно обслужване и поддръжка – всички тези фактори допринасят за бърза възвращаемост на вашите инвестиции. Ключова технология за всичко това е инфрачервената топлина. Kübler е допринесъл значително за внедряването й в серийно производство. Днес фирмата разполага с най-широкия спектър от продукти, може би дори в целия свят. Kübler – Индустриални системи за отопление, кратък флайер Kübler – Индустриални системи за отопление – презентация

Kübler_efficieny_bg

Redsun е официален партньор на Kübler Индустриални системи за отопление в България и гарантира високо качество и ефективност

Въпрос на ефективност: колкото по-ценово ориентирано е закупуването, толкова по-скъпа е цялата система (в рамките на един 15 годишен експлоатационен цикъл).

Tова си заслужава

Икономичност

Принципа за икономичност на фирма Kübler, икономичността е главният принцип при проектирането на всички продукти на фирма Kübler, който бива обезпечен от интелигентен, конструктивен и детайлен подход. Предимствата: минимални загуби от конвекция, увеличен топло-обмен и оптимална температура в тръбата, висок коефициент на полезно действие за повече директна топлина на работното място и по-малко разход на енергия. Взети заедно, те водят до повече от 50% енергийно спестяване. Всъщност обаче, принципа за икономичност на Kübler е заложен далеч не само в техниката. Tой се заражда в главите на нашите инженери при развитието на рационални концепции за решения на поставените задачи. Защото, едно решение е само тогава ефективно, когато то напълно, 100% се припокрива с необходимата потребност – нито повече, нито по-малко.

От начало до край

Гарантирано качество – от избора на материала до монтажа, проектирани за един среден експлоатационен цикъл от 15 години, продуктите на фирма Kübler са гарант за инвестиционна сигурност и поставят стандарти в този бранш. Първокласният избор и обработка на материалите е от приоритетно значение за Kübler. При проектирането на нашите системи, като например Optima, е залегнало използването на неръждаема стомана за изработката на всички температурно натоварени компоненти като горивната тръба, рефлекторите и турболаторите. Безкомпромисен е и контрола на качеството. Kübler притежава система за контрол на качеството, която документира и контролира всеки отделен производствен процес.  Tова е гарант за качеството на всяка една отоплителна система на Kübler.

Сертифициране – сигурност черно на бяло

Отоплителните системи базирани на инфрачервена топлина на фирма Kübler се числят към най-утвърдените решения, предлагани в момента на пазара. Не на последно място и заради това, че те са проектирани и произведени в съответствие със съвременните изисквания и норми. Всички продукти са сертифицирани съгласно правилата за производство на газови уреди (EC Type Examination Certificate). Във връзка с отвеждането на димните газове, уредите на Kübler изпълняват нормите по DIN EN 777 1-4, EN 416-1, както и VP 118. Отоплителните системи на Kübler са сертифицирани във всички европейски страни и притежават всички необходими разрешителни за безпрепятствена продажба и ползване. Tова предоставя сигурност при избора на модерни и икономични решения, но също така и на една доказала себе си система.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.