Термопомпа Въздух-Вода 8 кW за Отопление и Охлаждане на Къща 100 м²

Отопление, охлаждане и топла вода за нуждите на 100 м² къща – само с една инсталация. Термопомпа въздух-вода, дава решението на тази задача. Максимална ефективност с минимални сметки.

Задача: Намерете вариант за отопление, охлаждане и топла вода за къща 100 м² с една инсталация, възможно най-ефективно с възможно най-ниски сметки?

Изчисления: Регистрирани топлозагуби на къщата 5,2кWh, при -16°С;

Решение: Термопомпа Въздух-Вода DAIKIN/Redsun 8kW;

COP: 4.4;

Ел. мощност: 2,6kW – максимална;

Отоплителна мощност: 8кW – номинална;

Годишен разход на енергия: 4500 kWh;

Средна сметка за отопление и топла вода: 119,00 лв/мес;

Средна сметка за охлаждане и топла вода: 27,00 лв/мес.

Термопомпа Въздух-Вода за отопление на къща 100 м2

Задача за отопление, охлаждане и топла вода за къща 100 м²

Условието на задачата бе да предложим възможно най-доброто решение за нуждите на дома от отопление, охлаждане и топла вода. Обитателите на къщата са двама възрастни плюс един временно пребиваващ младеж – така че заложихме обемен бойлер 120 литра със сепрентина.

Строителните характеристики на къщата са:

 • едноетажна постройка с площ 100м2
 • външни стени – зидария с тухли Поротерм 38 N + F – λ (коефициент на топлопроводимост)= 0,138W/mK
 • вътрешни стени – зидария с тухли Поротемр 25 N + F – λ = 0,26W/mK
 • дограма – 7 камерна PVC с троен стъклопакет 4C/Бяло/К – Ug (коеф, на топлопреминаване) = 1,1 W/m2K
 • под – стоманобетонна плоча с дебелина 25 см – λ = 1,92W/mK
 • таван – стоманобетонна плоча с дебелина 20 см – λ = 1,92W/mK
 • височина на етажа – 2,80м
 • покрив – четири скатен – дървена конструкция покрита с керемиди с λ = 0,99W/mK

Изолации:

 • външни стени – неопор EPS BASF 25 – с дебелина 7 см – λ = 0,029W/mK
 • под – фибран XPS с дебелина 5 см – λ = 0,033W/mK
 • таван – гипсокартон таван с пълнеж от каменна вата 10 см – λ =0,37W/mK

Изчисления на топлозагубите на къщата за определяне мощността на термопомпата

Описаната къща с големина от 100 м² се намира в покрайнините на град София, за този район се залага изчислителна температура за отопление от -16°С (минус 16°С). Желаната от клиента температура за поддържане в помещенията бе +23°С. По време на строежа на къщата, постоянно бяхме в комуникация с клиента, за обсъждане на различните етапи, изолации, мощности и т.н. Тъй като го бяха “посъветвали”, че при строеж с тези тухли няма да има нужда от външна изолация, ние направихме изчисления с и без изолация.  Изчислихме, че при поставяне на 7 см неопор ще намали топлозагубите от външните стени с 1,6 кWh при -16°С, което изразено в пари е около 0,29 лв/час. Клиентът се съгласи с нас и направи изолацията.

Общите топлозагуби на къщата изчислихме на 4,7 kWh при -16°С, добавихме 0,5 kWh за бойлера и заложихме термопомпа въздух-вода DAIKIN  с номинална мощност 8kW.

Защо предложихме термопомпа въздух-вода DAIKIN 8 kW, когато загубите на къщата при -16°С са 5,2kWh?

Защото както повечето знаем СОР-а (коефициентът на трансформация) варира спрямо температурата на външния въздух. Теоретично изчислихме, че при -16°С температура на външния въздух и 45°С на водата (топлоносителя) необходима при отопление с водни конвектори  СОР-а ще падне на 2,09 пункта.

При максимално натоварване на термопомпата от 2,6 kW и -16°С на външния въздух, термопомпата би генерирала около 5,4 kWh топлинна енергия:

2,6 kW*2,09=5,434 kWh, където:

2,6 kW – консумиран ток (ел. енергия);

2,09 – СОР – при -16°С;

5,434 kWh – доставена топлинна енергия на час в конкретните условия.

Графика на теоретично изчисления СОР в зависимост от температурните стойности на външния въздух (околната среда)

Графика на COP коефициент на термопомпа въздух-вода DAIKIN 8kW

Прогнозиране на месечната сметка за отопление с термопомпа DAIKIN/Redsun 8kW

Като част от изпълнението на термопомпената система за отопление, охлаждане и топла вода, ние предлагаме прогнозиране на месечната сметка за отопление. Това е свързано с изключително много изчисления и данни, както и вземане под внимание характерните особенности на дома/къщата/апартамента…

*В месец Септември, прогнозираната сметка за отопление е 0,00 лв, защото отоплителния сезон в София стартира от Октомври.

Прогнозна сметка за отопление

В тази прогнозирана сметка са заложени следните данни:

 • Район на жилището (географски)
 • Топлозагуби спрямо строителните характеристики
 • Желана температура за поддържане
 • Денградуси за съответния географски регион
 • Продължителност на отопление
 • COP на монтираната термопомпа за различните месеци в зависимост от температурите
 • Цена на електрическата енергия
 • Необходимо количество топлинна енергия за 1°C
 • и други специфични данни

Опростена формула за прогнозиране на месечната сметка за отопление:

HDD*t*Q*€/COP=лв/мес, където:

HDD – отоплителни денградуси за съответния географски регион за съответния месец;

t –  дневна продължителност на отопление – часове;

Q – необходимо количество енергия за повишаването на един градус в конкретното изчисляемо жилище/дом;

– цена на ел. енергията;

COP – коефициент на трансформация на термопомпата за съответния месец.

Ако вземем например месец Ноември:

HDD = 537 [Средна температура за месеца = 5,1°С, желана температура за поддържане = 23°С, брой дни в месеца = 30 ⇒(23-5,1)*30=537];

t = 24 часа на ден;

Q = 0.130 кWh/1°С – количеството топлинна енергия необходимо за повишаване на един градус в съответното отопляемо помещение/дом;

€ = 0,19 лв/kWh – цена на електрическа енергия;

COP = 3,18 (коефициент на трансформация на съответната термопомпа при средна месечна температура 5,1 °С и температура на водата в отоплителната инсталация 45°С.

537*24*0,13*0,19/3,18=100,10 лв/месец

Монтиране на термопомпа въздух-вода DAIKIN 8kW

Етап 1 – Полагане на тръбна инсталация

След направата на необходимите изчисления (които са изключително важна част, да не кажем най-важната част, за максимално ефективна система) преминахме към обсъждане на различните етапи от монтажа на термопомпената система и направата им.

Тъй като къщата бе в процес на изграждане, бе абсолютно възможно да синхронизираме различните етапи от изграждането на термопомпата с етапите по изграждането на къщата. По този начин не се налага повторна работа, къртене, замазване и много други неприятни, времеемки и финансови процедури.

Като първи етап от изграждането на термопомпата въздух-вода положихме тръбните и електрически трасета свързани със системата. Бяха положени тръбните линии между вътрешното и външното тяло на термопомпата, тръбите за вътрешната отоплителна инсталация и необходимите кабели за електричество. Това бе направено по време на грубия строеж на къщата.

Wordpress Gallery Plugin Free

Бе направен тест за херметичността на положената тръбна инсталация и приключихме с този етап.

Етап 2 – монтаж на водни конвектори

Известно време след първия етап дойде момент да продължим с изграждането на системата. В строежа на къщата бяха минали процесите на подовата замазка върху фибрана и положените от нас тръбни линии, бяха измазани стените и много други строителни работи. Поддържахме постоянна връзка с клиента и синхронизирахме действията си.

В удобния за него и нас момент отидохме, монтирахме и свързахме водните конвектори SABIANA за отопление и охлаждане. Положихме линиите за отвеждане на конденза (в режим охлаждане), всички тръби отиваха до водосточните улуци на къщата.

Също така монтирахме и свързахме бойлера.

Направихме отново тест на системата, всичко беше наред и приключихме с този етап.

Етап 3 – монтаж и въвеждане в експлоатация на термопомпата въздух-вода DAIKIN 8kW 

След като почти всички процеси с изграждането на къщата бяха приключили или приключваха, клиентът бе готов да се нанася в новия си дом. Дойде време да монтираме и сърцето на цялата инсталация за отопление, охлаждане и топла вода, самата термопомпа въздух-вода DAIKIN 8kW.

 Да изведем решението на задачата до край.

Монтирахме външното и вътрешното тяло на термопомпата, направихме необходимите тестове, замерванни и проби, пуснахме системата в експлоатация и разяснихме на клиента необходимите подробности.

Wordpress Gallery Plugin Free

Колко струваше изграждането на термопомпената система за отопление, охлаждане и топла вода за тази 100 м2 къща?

Най-вероятно, всички това ни интересува, колко струва? Да, това е много важен фактор, но също така е важно да се отбележат и много други ползи от притежаването на термопомпена система за отопление, охлаждане и топла вода, като:

 • независимост
 • комфорт
 • възможност за контрол от разстояние
 • отопление, охлаждане и топла вода в едно
 • неангажираност към системата
 • без прах, дим, чистене, зареждане…
 • спокойствие и почивка в климатизирана атмосфера
 • максимална ефективност
 • минимални сметки
 • и много, много други плюсове

И все пак да си дойдем на думата, изграждането на цялата система с всички свързани елементи, компоненти, монтажни и тестови процеси струваше на клиента 17 500 лв. Включваща в себе си:

 • Термопомпа DAIKIN 8kW – вътрешно и външно тяло
 • Бойлер 120 литра със серпентина
 • Тръбни линии с тръбна изолация
 • Колекторна кутия
 • Регулируеми колектори
 • Дигитални стайни термостати
 • Водни конвектори за отопление и охлаждане
 • и много други дребни и НЕ чак толкова дребни части и компоненти.

Ако имаш интерес към изграждане на термопомпена система за отопление охлаждане и топла вода за дома си, свържи се с нас!

Направи Запитване за Термопомпа за Твоя Дом!

  Имена (Задължително)

  Email (Задължително)

  Населено място (Задължително)

  Тел. номер (Препоръчително)

  Какъв тип е обектът?(Избери едно)
  КъщаАпартаментДруго

  Колко етажа е къщата?
  123Повече от 3

  Каква е площта/големината на етажа/жите? (в квадратни метри)

  Колко стаи има етажа?
  12345Повече от 5

  Опиши стаите...

  На кой етаж е апартаментът?
  ПървиМеждиненПоследен

  Каква е площта/големината на апартамента? (в квадратни метри?

  Колко стаи има апартаментът?
  12345Повече от 5

  Опиши стаите...

  Опиши обекта за отопление/охлаждане подробно...

  Каква е височината на жилището/обекта? (в метри)

  Каква е дограмата/прозорците?
  ДървенаАлуминиеваПВЦДруга

  Какъв е стъклопакетът на дограмата?

  Има ли изолация?
  ДаНе

  Дебелина на изолацията?

  Какъв е изолационният материал?

  Къде е положена изолацията? (Можеш да избереш повече от едно)

  Какво желаеш от термопомпата?(Можеш да избереш повече от едно)

  Какъв вид Термопомпа желаеш?(Избери едно)
  Въздух-ВодаВода-ВодаЗемя-Вода

  Каква марка Термопомпа желаеш?(Избери едно)
  Дайкин/DAIKINМицубиши/MITSUBISHIГрии/GREEДруга марка

  Желаеш ли соларна система за топла вода през лятото?
  ДаНе

  Колко хора обитават дома?(За изчисляване големината на бойлера)

  Каква температура желаеш да се поддържа в дома в режим отопление?

  Какви отоплителни/охладителни тела желаеш?(Можеш да избереш повече от едно)(*само Водните Конвектори могат да се използват И за отопление И за охлаждане)

  Моля, изпрати проект, чертеж или поне скица на дома, за най-точна оферта(разрешени формати - jpg, dwg, pdf, png, големина до 5MB)

  Или допълни подробности:

  Отговор на запитване за термопомпена система се получава на Е-мейл до 48 часа след изпращане на запитването.