Какво е стаен термостат и защо да го използваме?

Какво и колко ще спечелим от употребата на стайни термоконтролери (термостати)? Видове термоконтролери. Къде е оптималната позиция на монтаж за постигане на максимална ефективност?

WiFi програмируем смарт интернет термостат BBoil

WiFi интернет термостат

ProSmart BBoil

Цена: 99.00 лв.

Стаен термостат PLUG IN - включи и ползвай

Термостат PLUG IN

Включи и ползвай

Цена: 44.40 лв.

Стаен термостат PLUG IN с дистанционно управление

Термостат PLUG IN с

дистанционно

Цена: 66.00 лв.


Дигитален програмируем термостат IN STAT + 2R_лице1

Дигитален термостат

EBERLE IN STAT+2R

Цена: 118.00 лв.

Уред за измерване на консумация COMMEL

Уред за измерване

на консумация

Цена: 37.00 лв.

Аналогов би-метален термостат EBERLE RTR-E-6202

Аналогов термостат

EBERLE RTR-E-6202

Цена: 42.00 лв.

Дигитален програмируем седмичен термостат EBERELE INSTAT2         Дигитален програмируем

термостат EBERLE INSTAT2

Цена: 84.00 лв.


AHT SK 51 Дигитален програмируем стаен термостат за подово отопление

Дигитален термостат AHT SK 51
за подово отопление

Цена: 126.00 лв.

Аналогов термостат EBERLE FR-E 525

За подово отопление

Цена: 89.00 лв.

Wi-Fi Интернет

Смарт Контакт

Цена: 69.00 лв.


Какво всъщност е стаен термостат (термоконтролер или терморегулатор)?

Термостатът е устройство, което автоматично реагира на промените в околната температура, като включва или изключва отоплителна или охладителна система, с цел постоянното поддържане на зададена желана температура в затворено пространство.

Термокотролерът (термостатът) е само една част от по-голяма система за контрол на температурата в определено помещение. Например в един дом панелът, печката, радиаторът, климатикът и други са част от тази по-голяма система за регулиране и поддържане на желана зададена температура.


Какво ще спечелим от употребата на термостат? 

Защо да използваме стаен термостат

Защо да използваме стаен термостат?

 Ще използваме по-малко енергия –  най-голямата полза от употребата на термоконтролери е възможността да зададем различни температури за поддържане през деня, нощта и в периоди, когато ни няма в помещението. При оптимизиране работата на отоплителната или охладителна система или уреди, в дългосрочен план се използва значително по-малко енергия, което от своя страна води до значително нямаляване на сметките за ток до 30%.

Контрол на температурата – възможно е да зададем по-ниска температура (при отопление) през времето (работа, училище, ангажименти)  от деня когато не сме вкъщи и в същото време да програмираме (при дигиталните термостати) достигането и поддържането на комфортна температура когато се приберем у дома. Това води до икономия на енергия през времето в което ни няма и в същото време, когато се върнем вкъщи ни чака уютен и топъл дом.

Пари – всеки 10 С по-ниска зададена температура води до 10% по-ниска консумация на енергия от там и до 10% по-ниска сметка, което са реални пари. Възможността за задаване на по-ниски температури, когато не сме вкъщи, през нощта или ако помещението се използва рядко, води до значителна икономия на енергия и пари. Без това да води до дискомфорт.

Повишен комфорт – програмируемите термоконтролери дават възможността за повишен комфорт през зимните сутрини. Задаването на по-ниски температури през нощта – води до значителни икономии, а в същото време няма нищо по-хубаво от това, когато се излюпваме от топлото легло, да сме в комфортно топла стая. Температурата и времето на достигането и поддържането й, сме програмирали в термостата и той спазва програмата.


Коя е оптималната позиция за монтаж на термостат?

Оптимална позиция за монтаж на термостат

Оптимална позиция за монтаж на термостат

Термоконтролерът трябва да се монтира на вътрешна стена и да се избегне възможността от пряка слънчева светлина. Монтира се на разстояние от пода между (1,30-1,60) м. Отстоянието от врати и прозорци да е поне 1,50 м. Трябва да е на относително голямо разстояние, поне 1м, от отоплителните или охлаждащи уреди или отвори в помещението. Ако терморегулаторът е твърде близо до контролирания (отоплителен или охлаждащ) уред, тогава той ще работи на „кратки цикли” и многократното включване и изключване може да доведе до намаляване живота на системата.

Ако във всяко помещение се поддържа различна температура в различни часови зони, оптималният вариант е да има термостат във всяко едно помещение. В случай, че жилището се отоплява от единична зонова система, тогава термостатът е препоръчително да се монтира в коридора и вратите на другите помещения (спални, дневни, кухни) да се оставят отворени. При отопление или охлаждане с многозонова система се регистрира значителна икономия на енергия, чрез регулиране работата на уредите в отделните помещения. Такива системи позволяват изключването на уредите за отопление и охлаждане в помещенията, които не се използват в момента, в големи периоди от време или са рядко използвани.


Възможност за комбинирана регулация отопление/охлаждане.

Термокотролер за оптимална работа на системи за отопление и охлаждане

Оптимално регулиране работата на системи за отопление и охлаждане

В зависимост от това, какъв уред ще контролира, терморегулаторът може да бъде в режим отопление или режим охлаждане или и двете. Когато термостатът е в режим „охлаждане” ще се включи тогава, когато температурата на заобикалящия го въздух е по-висока от зададената. И обратно, ако е в режим „отопление“, ще се включи тогава, когато температурата на околния въздух е по-ниска от зададените градуси за комфорт.

Ако средната (обичайната) температура на контролираното помещение е по-висока от желаната температура за комфорт, препоръчително е терморегулаторът да бъде само в режим на охлаждане, независимо от външната температура. В обратния случай, когато обичайната температура на регулираното помещение е под желаната от вас, е препоръчително, термостатът да е постоянно  в режим отопление.


Видове термоконтролери:

Те биват два основни вида:

  • дигитални (цифрови)
  • би-метални (аналогови)

Дигитални електронни термостати

Дигитален програмируем термостат EBERLE-E200

Дигитален термостат EBERLE-E200

Голяма част от цифровите термоконтролери са програмируеми и употребата им води до 30% икономия на енергия за отопление и охлаждане. Новите дигитални термостати нямат движещи се части за измерване на температурата, а ползват полупроводникови устройства, като съпротивителни термометри.

Всеки дигитален термостат има екран (дисплей), на който се показва моментната и зададената стайна температура и текущата програма. Също така повечето цифрови термоконтролери показват часа, деня от седмицата, зададената програма, режим на работа и други. По-съвременните терморегулатори имат сензорни дисплеи и способността да работят с частна и сградна автоматизации.

Някои от по-скъпите модели имат вграден PID контролер, т.е термостатът „знае” как ще реагира системата за отопление или охлаждане за бъдещ период. Или по-точно, така контролира уреда за отопления или охлаждане, че при зададена температира от 21 0 С в 8:00 часа сутринта, тя да бъде 21 0 С в зададеното време. Обикновен тип термостат няма такава възможност, той просто ще включи контролирания уред в 8:00 часа.

 


Би – метални термоконтролери

Аналогов би-метален термостат EBERLE RTR-E-6202

Аналогов термостат EBERLE RTR-E-6202

Централните отоплителни системи базирани на вода и пара, обикновено са съпътствани с би – метален термостат за контрол, монтран на стена. Посредством диференциалното разширение на двата метала, терморегулаторите реагират на промяната в температурата и активират превключвател за включване/изключване на определената система.

Отоплителната система ще се включи, когато температурата падне под зададената температурна точка на термостата. И ще се изключи, когато стайната температура се повиши над определената точка, в диапазон от няколко градуса на хистерезис с цел избягване на прекомерно превключване.

Би – металните сензори все повече се заместват с електронни такива. Основната употреба на би – метални термостати в днешно време е заедно с индивидуални електрически отоплителни уреди. Контролът се осъществява посредством включване/изключване на уреда в зависимост от температурата на въздуха в помещението и зададените желани градуси. Също така аналогови термоконтролери се използват заедно с климатични системи за локален контрол.

 


Малко история

Най-ранният записан случай за употреба на устройство за контрол на температурата е на Корнелиус Дребел в Англия около 1620-та година. Той изобретил живачен термостат за контролиране температурата в инкубатор за пилета.

Модерният терморегулатор е изобретен през 1830 от шотландкия химик Андрю Юр, който създал би-металния термостат за нуждите на текстиланата промишленост. За оптимална работа във фабриките имало нужда от постоянна температура, за да постигне това, Юр проектирал би-метален термостат, в който един от металите ще се разшири под въздействието на повишаваща се температура и ще прекъсне електричеството към контролирания уред.

Първият електрически стаен термостат е изобретен през 1883 г. от Уарен Джонсън от Уисконсин.

Алберт Бътц  изобретил електрически термостат и го патентовал през 1886 година.

Едно от първите индустриални приложения на термоконтролери е за регулиране температурата в инкубатори. Инкубаторите вече имали възможността точно да контролират температурата и по този начин максимално наподобявали природните условия за излюпване на пилета.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.