Проекти с термопомпи и мнения на клиенти

Разгледайте част от изпълнените обекти с термопомпи за отопление, охлаждане и топла вода изградени от нас за Вас


Термопомпа Въздух-Вода 8kW за Отопление и Охлаждане на Къща 100м2

Отопление, охлаждане и топла вода за нуждите на 100м2 къща – само с една инсталация. Термопомпа Въздух-Вода, дава решението на тази задача. Максимална ефективност с минимални сметки.

Термопомпа Въздух-Вода за отопление на къща 100 м2

Задача: Намерете вариант за отопление, охлаждане и топла вода за къща 100м2 с една система, възможно най-ефективно с възможно най-ниски сметки и без ангажираност към инсталацията?

Изчисления: Регистрирани топлозагуби на къщата 5.2kW при -16°C

Решение: Термопомпа Въздух-Вода DAIKIN/Redsun 8kW

COP: 4.4

Ел. мощност: 2.6kW – максимална

Отоплителна мощност: 8kW – номинална

Годишен разход на енергия: 4500kW

Средна сметка за отопление и топла вода: 119.00 лв

Средна сметка за охлаждане и топла вода: 27.00 лв


Трифазна термопомпа Въздух-Вода SAMSUNG 16kW за Къща 240м2

Как да осигурим отоплението, охлаждането и БГВ (топлата вода) на 4-5 членно домакинство в къща 240м2 РЗП? С една система, без поддръжка, възможно най-ефективна и с най-ниски сметки.

Задача: Довършете работата на други три фирми, по изграждане на термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и топла вода на къща 240м2.

При този проект за изграждане на система за отопление, охлаждане и БГВ с термопомпа Въздух-Вода, задачата ни бе малко по-сложна и различна от обикновено.
По принцип предпочитаме да изградим проекта от начало до край:
– да направим необходимите изчисления на топлозагубите
– да заложим необходимата мощност на термопомпата, спрямо нуждите на дома и климатичните особености на района
– да проектираме тръбни трасета и диаметри
– да заложим захранващи и комуникационни кабели
– да изградим вътрешната инсталация за отопление и охлаждане, да я “надуем” с топлоносеща течност и да я тестваме за непропускливост, поне 72 часа
– да…,да…,да…, ама НЕ 🙂
Този път нещата бяха други. Едни бяха полагали тръбите за подово отопление, други бяха пуснали пакета медни тръби и кабели между вътрешното и външното тяло на термопомпата, а самата тя, щеше да е от трета фирма. Ние бяхме четвъртите и последни, на които се падна честта да сглобим пъзела и за радост или съжаление да понесем цялата отговорност.

Външно тяло на термопомпа въздух вода SAMSUNG 16kW, монтирано върху стойки пред къща

Изчисления и проектиране на инсталацията с термопомпа Въздух-Вода