Проекти с термопомпи и мнения на клиенти

Разгледайте част от изпълнените обекти с термопомпи за отопление охлаждане и топла вода изградени от нас за Вас


Термопомпа Въздух-Вода 8 кW за Отопление и Охлаждане на Къща 100 м²

Отопление, охлаждане и топла вода за нуждите на 100 м² къща – само с една инсталация. Термопомпа въздух-вода, дава решението на тази задача. Максимална ефективност с минимални сметки.

Термопомпа Въздух-Вода за отопление на къща 100 м2

Задача:Намерете вариант за отопление, охлаждане и топла вода за къща 100 м² с една система, възможно най-ефективно с възможно най-ниски сметки и без ангажираност към инсталацията?

Изчисления: Регистрирани топлозагуби на къщата 5,2кW, при -16°С;

Решение:

Термопомпа Въздух-Вода DAIKIN/Redsun 8kW;

COP: 4.4;

Ел. мощност: 2,6kW – максимална;

Отоплителна мощност: 8кW – номинална;

Годишен разход на енергия: 4500 kW;

Средна сметка за отопление и топла вода: 119,00 лв.;

Средна сметка за охлаждане и топла вода: 27,00 лв.

ЗАПОЗНАЙ СЕ ПОДРОБНО


Трифазна термопомпа въздух-вода SAMSUNG 16 kW за къща 240м²

Как да осигурим отоплението, охлаждането и БГВ (топлата вода) на 4-5 членно домакинство в къща 240м² РЗП? С една система, без поддръжка, възможно най-ефективна и с най-ниски сметки.

Задача: Довършете работата на други три фирми, по изграждане на термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и топла вода на къща 240м².
Прочети за около 9-10 минути! 🙂

Външно тяло на термопомпа въздух вода SAMSUNG 16kW, монтирано върху стойки пред къщаПри този проект за изграждане на система за отопление, охлаждане и БГВ с термопомпа въздух-вода, задачата ни бе малко по-сложна и различна от обикновено.
По принцип предпочитаме да изградим проекта от начало до край:
– да направим необходимите изчисления на топлозагубите;
– да заложим необходимата мощност на термопомпата, спрямо нуждите на дома и климатичните особености на района;
– да проектираме тръбни трасета и диаметри;
– да заложим захранващи и комуникационни кабели;
– да изградим вътрешната инсталация за отопление и охлаждане, да я “надуем” с топлоносеща течност и да я тестваме за непропускливост, поне 72 часа;
– да…, да…, да…, ама НЕ :).
Този път нещата бяха други. Едни бяха полагали тръбите за подово отопление, други бяха пуснали пакета медни тръби и кабели между вътрешното и външното тяло на термопомпата, а самата тя, щеше да е от трета фирма. Ние бяхме четвъртите и последни, на които се падна честта да сглобим пъзела и за радост или съжаление да понесем цялата отговорност.

Изчисления и проектиране на инсталацията с термопомпа въздух-вода

ЗАПОЗНАЙ СЕ ПОДРОБНО