Нови технологии за отопление и охлаждане за едно по-добро бъдеще

Easter is coming and discounts and are set

Take advantage of new technologies for heating, be closer to nature, save energy and money for more happy days! Celebrate with ease the upcoming Easter days. The biggest celebration for all Christians. Easter gift from us, you get a 10% discount on all products and services in April. And as always, free shipping for whole Bulgaria.

Redsun with reference for infrared heaters project

Redsun с референция за проект с инфрачервени лъчисти печки

Redsun инфрачервено отопление, заслужи референция (препоръка) за професионално изпълнен проект – зонално отопление на работно помещение.

Референция на Redsun за проект с инфрачервени лъчисти печки   След като получихме запитването за отопление на част от работно помещение, от фирма ,,РЕКСИМ” ЕООД, ние се свързахме с тях за получаване на първоначални параметри на определената работна зона. Както процедираме в повечето случаи, се уговорихме за среща на място, за да изготвим професионален и конкретен проект и оферта. За гарантиране на оптимална ефективност на отоплението с инфрачервени лъчисти печки, задължително трябва да се вземат под внимание следните фактори:

  • строителни характеристики на помещението;
  • минимална и максимална височина за монтаж;
  • площ на отопляемата зона;
  • налична вентилационна система;
  • възможни позиции за монтаж на инфрачервените лъчисти печки;
  • инсталационна система;
  • и много други.

   След като на място бяха констатирани горепосочените и някои други фактори, бе изготвен конкретен проект за зонално отопление на определената работна площ. По зададените от ,,РЕКСИМ” ЕООД изискуеми минимални стойности на температурата, бе изчислена необходимата мощност на лъчистите уреди, за постигане и поддържане на нужната температура.

     Поради спецификата на работния процес и произвежданите от “РЕКСИМ” ЕООД продукти, са нужни определени минимални температури на машините и съоръженията свързани с работния цикъл. При невъзможност за постигането им, производството трябва да спре за неопределено време, което не е за предпочитане. И естестевено на челно място, осигуряването на нужния работен комфорт на хората, води до повишени производствени резултати.

   В конкретния случай, оптималният вариант за отопление е с инфрачервени лъчисти печки. Възможността за моментално отопление на точното място и в определеното време, може да се постигне само със системи за инфрачервено отопление. Поради това, че въздухът не служи за пренос на топлината и не е необходимо да се отоплява цялата площ и кубатура на работното хале, се регистрират значителни икономии. Взелото пример от Слънцето отопление е гарант за здравословна и комфортна работна среда.