Нови технологии за отопление и охлаждане за едно по-добро бъдеще

Easter is coming and discounts and are set

Take advantage of new technologies for heating, be closer to nature, save energy and money for more happy days! Celebrate with ease the upcoming Easter days. The biggest celebration for all Christians. Easter gift from us, you get a 10% discount on all products and services in April. And as always, free shipping for whole Bulgaria.

Redsun with reference for infrared heaters project

Redsun с референция за проект с инфрачервени лъчисти печки

Redsun инфрачервено отопление, заслужи референция (препоръка) за професионално изпълнен проект – зонално отопление на работно помещение.

Референция на Redsun за проект с инфрачервени лъчисти печки   След като получихме запитването за отопление на част от работно помещение, от фирма ,,РЕКСИМ” ЕООД, ние се свързахме с тях за получаване на първоначални параметри на определената работна зона. Както процедираме в повечето случаи, се уговорихме за среща на място, за да изготвим професионален и конкретен проект и оферта. За гарантиране на оптимална ефективност на отоплението с инфрачервени лъчисти печки, задължително трябва да се вземат под внимание следните фактори:

  • строителни характеристики на помещението;
  • минимална и максимална височина за монтаж;
  • площ на отопляемата зона;
  • налична вентилационна система;
  • възможни позиции за монтаж на инфрачервените лъчисти печки;
  • инсталационна система;
  • и много други.

   След като на място бяха констатирани горепосочените и някои други фактори, бе изготвен конкретен проект за зонално отопление на определената работна площ. По зададените от ,,РЕКСИМ” ЕООД изискуеми минимални стойности на температурата, бе изчислена необходимата мощност на лъчистите уреди, за постигане и поддържане на нужната температура.

     Поради спецификата на работния процес и произвежданите от “РЕКСИМ” ЕООД продукти, са нужни определени минимални температури на машините и съоръженията свързани с работния цикъл. При невъзможност за постигането им, производството трябва да спре за неопределено време, което не е за предпочитане. И естестевено на челно място, осигуряването на нужния работен комфорт на хората, води до повишени производствени резултати.

   В конкретния случай, оптималният вариант за отопление е с инфрачервени лъчисти печки. Възможността за моментално отопление на точното място и в определеното време, може да се постигне само със системи за инфрачервено отопление. Поради това, че въздухът не служи за пренос на топлината и не е необходимо да се отоплява цялата площ и кубатура на работното хале, се регистрират значителни икономии. Взелото пример от Слънцето отопление е гарант за здравословна и комфортна работна среда.

Инфрачервено отопление от Redsun в Бургас и Варна

Инфрачервено отопление от Redsun с партньор в Бургас и Варна

Иновативните продукти за инфрачервено отопление от Redsun, вече може да намерите и в морския регион. Фирма „СЛАВОВ” ООД е представител на Redsun инфрачервено отопление за Бургас и Варна.

   След закупуване на инфрачервен панел за отопление с картина, за лична употреба и след провеждането на замервания и изпитания за доказване на качествените параметри на уреда за инфрачервено отопление, управителя на „СЛАВОВ” ООД, прояви желание да бъдат наш представител за Бургас и Варна. След преговори и договаряне на взаимоотношенията партньорството бе сключено. В зададения целеви план за развитие на Redsun, бе заложено намирането на професионален партньор за морския регион. Тъй като запитванията от Бургас, Варна и околността са доста, ние с радост приехме това ново начинание.    Най-доброто представяне на един нов продукт се постига на принципа – “око да види, ръка да пипне“. Тъй като продуктите за инфрачервено отопление са сравнително нови на пазара, най-добрата презентация е директният допир до новата технология за отопление. Нека всички бъдещи клиенти на Redsun инфрачервено отопление от Бургас, Варна и региона се чувстват поканени да се запознаят на живо с инфрачервените панели (радиатори) за отопление.    За контакти с фирма „СЛАВОВ” ООД и получаване на професионална информация за инфрачервеното отопление от Redsun, моля свържете се, по най-удобния за вас начин:

за Бургас:

адресул. Транспортна №6(х-л.Авеню); Е-пощаinfo@slavov.bg Телефон: 056 521 977 Мобилни: 0885 62 44 73; 0884 222 124

за Варна:

адрес: ЗПЗ База нова Е-поща: varna@slavov.bg Телефон: 052 730 565 Мобилни: 0884 224 454; 0882 51 73 74